Przedstawiamy nowy fotel A-dec 500: Nowa definicja legendy.

InfoWeb Marketplace

Monday, June 3, 2019Description :
Elegancki, ale zapewniaj'cy dobre podparcie. Nieprzypadkowo czu'y. Przewidywalny i intuicyjny. Nowy fotel A-dec 500 cicho przesuwa si? w tle, bez przerwy reaguj'c na ka'dy ruch lekarza. Zapewnia swobod? koncentrowania si? na tym, co najwa'niejsze ? pacjentach. Odwied? stron? a-dec.com, aby dowiedzie? si? wi'cej.

Searches related toDental equipment

Grouped quotes (0)